Skinnarebyggd 1948-2023Register i kronologisk ordning2023-11-05 Bo Svensson
Titel Ämne Författare Bok Sida
Mor Dikt Paul Lundh 1948 7
Cantate Domino Noter Backa Erik Eriksson d.y. 1948 9
Västerdalsfolket Dikt Gunnar Furuland 1948 16
Frögeliussläkten i Malung Släktforskning Josef Sjögren 1948 17
Vallerås by (Första avd.) Vallerås Skol Olof Olsson 1948 33
Polska från Malung (Eft. Erik Lissmyr) Noter Erik Eriksson 1948 60
Avrättningsplatsen på Högheden Avrättningsplats Flink Alfred Mattsson 1948 61
Psalm och psalmodikon i Dalom Noter text Axel Hambræus 1948 63
Vattensamfälligheterna i Malung Vattensamfälligheter Olof Hampus 1948 70
Läson värt Historier
1948 84
Om och ur gamla papper Gamla handlingar Niss Hjalmar Matsson 1948 85
Hänt på Holen (1947) Hänt på Holen
1948 96
Styrelse 1948 Styrelsen
1948 97
Förord (1949) Förord Niss Hjalmar Matsson 1949 5
Sommar-Malung Dikt Gunnar Furuland 1949 7
30 år. Ett gammalt upprop och ett nytt Hembygdsföreningen Niss Hjalmar Matsson 1949 9
Vallerås By II Vallerås Skol Olof Olsson 1949 12
Mesbördan. En ortnamnssägen från Malung Sägen om mesbördan Lars Fågel 1949 39
Hantverk och kultur. Mlg yrkesskolor 1948 Tal Gunnar Furuland 1949 41
Ja, om jag vore riker (Efter Finn Erik Persson) Noter Åker Erland Jonsson 1949 49
"Sättsis utôm sakermöntä" Malungsuttryck Niss Hjalmar Matsson 1949 50
När Dalarnas spelmän möttes i Malung Spelmansstämma Knis Karl Aronsson 1949 52
Fäderna och vi Dikt L. O. Johnsson 1949 59
En handelskulla från Idbäck Handelskullor Hol Holger Persson 1949 61
Präst Jonas och Gagnefskullan. En släktsägen från Nordanåker Släktsägen L. O. Johnsson 1949 67
Viktor Lindkvist. Fiolbyggaren, spelmannen, trubaduren Viktor Lindkvist Erik Solin 1949 71
Ur arkiven, Gamla handlingar med kommentarer Gamla handlingar Niss Hjalmar Matsson 1949 75
Malungs Spelmannslags första radioframträdande Spelmanslaget Niss Hjalmar Matsson 1949 81
Polska efter Leisme Per Larsson Noter Herman Strömberg 1949 84
Nordisk folkkultur som skolämne. Ett initiativ vid Mlg Foklhögskola Folkhögskolan Melvin Bergman 1949 85
Det växte upp en lilja i grön' dalen Noter Rudolf Sundkvist 1949 90
Folktro från Kölberg på Malungs Finnmark Folktro Emma Jansson Kölberg 1949 91
Jonas i skogen Folktro Niss Hjalmar Matsson 1949 99
Hänt på Holen (1948) Hänt på Holen
1949 102
Styrelse 1949 Styrelsen
1949 107
Förord (1950) Förord Niss Hjalmar Matsson 1950 5
Dalarna Dikt Gunnar Furuland 1950 6
Östra Fors by I. En bybeskrivning Ö Fors Skol Olof Olsson 1950 8
Grind Ola-visan Noter text Backa Erik Eriksson d.y. 1950 50
Cathrinebergs Garfveri. Ett länge sedan försvunnet Garveri i Grönland Garveri Niss Hjalmar Matsson 1950 53
Malungslek efter Erkgärds Mats Ersson i Grimsåker. Upptecknad av Noter Einar Øvergaard 1950 62
Lucia i Vallerås på 1860-talet Luciaberättelse Jonas Larshols 1950 63
Gunhåbergs- eller Lomvisan. Av Finnkari Lars Halvarssson i Ö Fors Noter text Rudolf Sundkvist 1950 66
Två Malungsbors äventyr i det gamla Kristiania. I Biologiska uppgifter Vinar Mats Persson Niss Hjalmar Matsson 1950 68
Två Malungsbors äventyr i det gamla Kristiania. II En dalkarl Vinar Mats Persson H Meltzer 1950 71
Pellkersti Marit Olsdotters "reggǁâ" Trollens makt Jonas Larshols 1950 76
Springlek efter Lissmyr Erik Persson i V Fors Noter Einar Øvergaard 1950 81
Ur arkiven, Gamla handlingar med kommentarer Gamla handlingar Niss Hjalmar Matsson 1950 82
Jonas i skogen Dikt Sjungar Erik Eriksson i Gärdås 1950 92
Hänt på Holen (1949) Hänt på Holen Niss Hjalmar Matsson 1950 94
Styrelse 1950 Styrelsen
1950 101
Förord (1951) Förord Niss Hjalmar Matsson 1951 5
Sommarsöndag vid Malungs kyrka och Malungs Gammelgård Dikt Niss Hjalmar Matsson 1951 6
Fäbodarna kring Kappsjöarna förr och nu Kappsjöselen Olof Hampus 1951 11
Polska efter Lejsme Per Larsson Noter Herman Strömberg 1951 46
Minnen från min skinnartid Skinnare Ris Jonas Persson 1951 48
Östra fors by. Bebyggelsens nordligare delar Ö Fors Niss Hjalmar Matsson 1951 52
Polska efter Lejsme Per Larsson Noter Herman Strömberg 1951 76
Niger-Nils Gårdfarihandlare Alfred Hedin 1951 78
Kvarnstensbrytning i forna dagars Malung Kvarnsten Olof Hampus 1951 82
Ur arkiven, Gamla handlingar med kommentarer Gamla handlingar Niss Hjalmar Matsson 1951 88
Hänt på Holen (1950) Hänt på Holen Niss Hjalmar Matsson 1951 95
Styrelse 1951 Styrelsen
1951 101
Gammelgården Dikt Kerstin Hed 1952 3
Valborgsmässa Vårtal Niss Hjalmar Matsson 1952 5
Av hjärtat jag dig älskar Noter text Rudolf Sundkvist 1952 11
Bo i fjös Jägra Niss Hjalmar Matsson 1952 12
Östra Fors by. III. Bebyggelsens nordligare delar (forts.) Ö Fors Niss Hjalmar Matsson 1952 33
När Göllö Per skulle skjuta orra Göllö Per L. O. Johansson 1952 60
Förgäves uppå stigen … Noter text Rudolf Sundkvist 1952 65
Mosa Mats Gudmundssons Amerikabrev Mosa Mats Mosa Mats Gudmundsson 1952 66
Polska efter Lisme Per Larsson Noter Herman Strömberg 1952 76
Och det har gått (självbiografi) Anders Eliasson Anders Eliasson 1952 77
Ur arkiven, Gamla handlingar med kommentarer Gamla handlingar Niss Hjalmar Matsson 1952 85
Hänt på Holen (1950) Hänt på Holen Niss Hjalmar Matsson 1952 91
Styrelse 1951 Styrelsen
1952 99
Bygdemuseet Malungs Gammelgård. Jannestugan Jannestugan
1952 100
Stora Mon I. Norra Mon (från bygränsen mot Vallerås till Gommel N Mon Niss Hjalmar Matsson 1953 5
Unge gossen (gammal jullek från Malung) Noter text Rudolf Sundkvist 1953 46
Brassa bjällor Allmogesmide Niss Hjalmar Matsson 1953 47
Melodi med variationer (Malungs former av La Folia-Sinclairsvisan) Noter text Rudolf Sundkvist 1953 57
Norskt salt och svenskt järn Handel Sverige-Norge Niss Hjalmar Matsson 1953 63
Köra i hank Skogsbruk Niss Hjalmar Matsson 1953 71
Årlighe Skatth och Marckgeld Åff Östre ok Vestre Daalen Skattelängd 1539
1953 81
Åårlighe Rentan Skattelängd 1550
1953 84
Hänt på Holen 1952 Hänt på Holen Niss Hjalmar Matsson 1953 87
Hänt på Holen 1953 Hänt på Holen Niss Hjalmar Matsson 1953 91
Register över Skinnarebygd 1948 - 1953 Register 1948-1953
1953 97
Den döda gården Dikt Niss Hjalmar Matsson 1954-55 5
Skol Olof Olsson teckning av Ivan Andersson Skol Olof Olsson Ivan Andersson 1954-55 8
Skol Olof Olsson in memorian Skol Olof Olsson Niss Hjalmar Matsson 1954-55 9
Som skinnare i Orsa och andra minnen Skinnare Backa Erik Em. Eriksson 1954-55 13
Lilla Hanna (visa efter Skol Olof Olsson) Noter text Rudolf Sundkvist 1954-55 26
I min barndoms by. Grönland på 1910-talet Grönland Niss Hjalmar Matsson 1954-55 27
En länsman berättar minnen från Malung (självbiografi) Länsman Ejvin Andersson 1954-55 57
Stor sak fast världen hatar mig Noter text Rudolf Sundkvist 1954-55 66
När Malungsskinnare fick fira julkvällen i skogskojan Skinnare Jers Erik Andersson 1954-55 67
Brudmarsch från Malung, efter Troskari Mats Olsson, V Fors Noter Rudolf Sundkvist 1954-55 72
Storspelmannen Troskari Mats Olsson Teckning Ivan Hansson, Grimsåker 1954-55 43
Polska efter Troskari Mats Olsson Noter Rudolf Sundkvist 1954-55 74
Grönlands by. I Grönland Niss Hjalmar Matsson 1954-55 75
Storskifteskartan över Grönlands by i Malung Grönland
1954-55 82
Stadsplanekartan för Malungs municipalsamhälle Grönland
1954-55 83
Malungs sockens skattelängder från 1500-talet. 1563 års längd. Skattelängd 1563
1954-55 110
Hänt på Holen 1954 Hänt på Holen Niss Hjalmar Matsson 1954-55 114
Hänt på Holen 1955 Hänt på Holen Niss Hjalmar Matsson 1954-55 120
Styrelsen (54-55) Styrelsen
1954-55 123
Helgonbilder från Malungs kyrka Kyrkan
1956 1
Kyrkligt från Malung i Landskapsmuseet Kyrkan Svante Svärdström 1956 5
Olov den helige i Malungs kyrka Kyrkan Niss Hjalmar Matsson 1956 10
Ollagården i Nordanåker Ollagården Helmer Olla 1956 13
Storskifteskarta över norra delen av Nordanåker Nordanåker
1956 22
Malungsmelodierna till Fritiofs saga Fritiofs saga Niss Hjalmar Matsson 1956 35
Melodierna till Fritiofs saga Noter texter Rudolf Sundkvist 1956 39
Religösa rörelser i Malung vid mitten av 1800-talet Frireligöst Emil Herlenius 1956 46
Om postkörning mellan Malung och Transtrand i gamla dagar Posten Olov Hampus 1956 62
Såsom hjorten trängtar till vattubäckar Utvandring Emil Herlenius 1956 70
Mina fäders bibel Dikt Paul Nilsson 1956 77
Barkladan Ö Digerberget fäbodar Niss Hjalmar Matsson 1956 80
Malungs s:ns skattelängder från 1500-talet. Tionderegister 1571 Skattelängd 1571
1956 85
Årliga räntan 1571 Skattelängd 1571
1956 89
Älvsborgs lösen 1571. "Manttallett af Westre Dallernne….Malungs s:n Skattelängd 1571
1956 93
Hänt på Holen 1956 Hänt på Holen Niss Hjalmar Matsson 1956 105
Styrelsen Styrelsen
1956 108
Källor till Helmer Ollas uppsats om Ollasgården i Nordanåker Ollasgården
1956 109
Karta över Sillersbyn i Yttermalung år 1846 Sillersbyn
1957-58 5
Valborgsmässa Dikt Niss Hjalmar Matsson 1957-58 6
Skolår och levnadshändelser Ungdomsminnen Helje Olof Andersson 1957-58 9
Västerås Seminarium Helje Olof Andersson Niss Hjalmar Matsson 1957-58 76
Skidan sjunger. Prolog vid SM på skidor i Malung år 1956 Dikt Gunnar Furuland 1957-58 80
Lisper Jonas Persson i Siller Liss per Jonas Persson Helmer Olla 1957-58 83
Karta över del av Grönland Grönland
1957-58 106
Grönlands by II Grönland Niss Hjalmar Matsson 1957-58 107
Psalmen "Den signade dag" melodi enligt gammal Malungstradition Noter text Rudolf Sundkvist 1957-58 130
Älvsborgs lösen 1571. "Manttallett af Westre Dallernne….Malungs s:n Mantalsuppgifter
1957-58 131
Husdjursinnehavet i Malung, vid tiden för Älvsborgs lösen år 1571 Husdjur i Malung
1957-58 144
Psalmen "Vi love dig, o store Gud" melodi enligt gammal Malungstradition Noter text Rudolf Sundkvist 1957-58 146
Hänt på Holen 1957 Hänt på Holen Niss Hjalmar Matsson 1957-58 147
Hänt på Holen 1958 Hänt på Holen Niss Hjalmar Matsson 1957-58 150
Styrelsen Styrelsen
1957-58 155
Min far Jan Erik Bergman och hans dagboksanteckningar Jan Erik Bergman Lars G. Bergman 1959-60 5
Ur en skogvaktares dagbok för år 1893 Jan Erik Bergman Jan Erik Bergman 1959-60 7
Den gamle predikanten Dikt Sam Gabrielsson 1959-60 25
Några bilder ur Malungs Finnmarks historia Finnmarken Olof Hampus 1959-60 29
"Å än e ä muli". Gammal Malungsvisa Noter text Rudolf Sundkvist 1959-60 42
Hvaraf Spaniheden fått sitt namn Spaniheden Lars Lunell 1959-60 43
Något om Lars Lunell Lars Lunell Niss Hjalmar Matsson 1959-60 45
Västra Myckelbergets fäbodar Myckelbergets fäbodar Helmer Olla 1959-60 47
En rolig visa Text
1959-60 99
Kommentarer och noter till "En Rolig Visa" Noter text Niss Hjalmar Matsson 1959-60 104
Om släktforskning i Malung Släktforskning Kantor Josef Sjögren 1959-60 107
Hänt på Holen 1959 Hänt på Holen Niss Hjalmar Matsson 1959-60 118
Hänt på Holen 1960 Hänt på Holen Niss Hjalmar Matsson 1959-60 120
Bilaga till ansökan om kommunalanslag för Gammelgårdens behov 1961 Kommunalanslag
1959-60 122
Styrelsen Styrelsen
1959-60 125
Den tysta byn. (Västra Utsjö i Malung) V Utsjö Lars G. Bergman 1961-62 5
Öjsberget - en florans lustgård Öjsberget Pell Algot Eriksson 1961-62 53
De vise män. (Staffansvisa från Malung) Noter text Erik Haldén 1961-62 68
Pastor Erik Haldén Erik Haldén Niss Hjalmar Matsson 1961-62 69
Nordanåkers by. (Minnen från pojkåren och anteckningar ur byns historia I Nordanåker Helmer Olla 1961-62 70
Hänt på Holen 1961 Hänt på Holen Niss Hjalmar Matsson 1961-62 133
Hänt på Holen 1962 Hänt på Holen Niss Hjalmar Matsson 1961-62 136
Styrelsen Styrelsen
1961-62 139
Planscher på Malungs Gammelgård Plancher
1963-64 3
En unik gårdfarihandlar- och skinnarbild Gårdfarihandlare Niss Hjalmar Matsson 1963-64 5
Nordanåkers by. (Minnen från pojkåren och anteckningar ur byns historia II Nordanåker Helmer Olla 1963-64 9
Vallflickans sommarsång Noter text Helje Karin Olsdotter, Holarna 1963-64 60
Vallflickans höstsång Noter text Helje Karin Olsdotter, Holarna 1963-64 62
Malungskarlar som försäljare av eskilstunasmide Gårdfarihandel Göran Rosander 1963-64 63
Östaholn Gärdås Kjell Petersson 1963-64 73
Barkbrödstider. Något om nödåren 1867-1870 Barkbröd Olof Hampus 1963-64 77
Våra bästa Mat-lafvar Matlavar
1963-64 99
Ve ska ro nol o öst yvy sjögan. Gammal Malungsvisa eft Dansar Edvard Jonsson Noter text Valdemar Bohm 1963-64 112
Hänt på Holen 1963 Hänt på Holen Niss Hjalmar Matsson 1963-64 113
Hänt på Holen 1964 Hänt på Holen Niss Hjalmar Matsson 1963-64 113
Styrelsen Styrelsen
1963-64 121
Folk vid Lyans fäbodar, samlade till fotografering sommaren 1892 Bild
1965-66 5
Stor-Lyberget förr och nu, några anteckningar år 1927 Lyberget Lim Jonas Persson 1965-66 7
Och lysten i leka. Hornlåt, upptecknad av Valdemar Bohm Noter Niss Hjalmar Matsson 1965-66 17
Fy vali gä, kôllâ. Hornlåt, upptecknad av Valdemar Bohm Noter Niss Hjalmar Matsson 1965-66 19
Tu - lu, lâdukal. Hornlåt, upptecknad av Valdemar Bohm Noter Niss Hjalmar Matsson 1965-66 22
Ajö, ajö, du Lybbärs klitt. Hornlåt, upptecknad av Valdemar Bohm Noter Niss Hjalmar Matsson 1965-66 44
Stor-Lyberget förr och nu, noter till uppsatsen Lyberget Niss Hjalmar Matsson 1965-66 45
Et Grufweligit år. Ett pass från nödåret 1772 Nödår Niss Hjalmar Matsson 1965-66 51
Gammelfolk Dikt Erik Samuel Lundh 1965-66 54
Grimsåker. Minnen från min barndoms by. Grimsåker Olof Hampus 1965-66 55
Gånglåt efter Lejsme Per Larsson Noter Herman Strömberg 1965-66 88
Herman Strömberg i Memoriam Herman Strömberg Sven Bohm 1965-66 89
"Murre", ett gammalt finnskogsoriginal Murre Jalmar Vestmyr 1965-66 91
Några Malungsfäbodars förvandling i nyare tid Fäbodars förvandling Alf Sæsar 1965-66 97
Något om Malungs spelmansmusik Spelmansmusik Backa Erik Eriksson 1965-66 122
Stormor (Christina von Knorring, d. 1884) Stormor E. S. Lundh 1965-66 125
Släkten Lundh från Idbäck Släkten Lundh Niss Hjalmar Matsson 1965-66 129
Hänt på Holen 1965 Hänt på Holen Niss Hjalmar Matsson 1965-66 137
Hänt på Holen 1966 Hänt på Holen Niss Hjalmar Matsson 1965-66 138
Styrelsen Styrelsen
1965-66 140
Register till Skinnarebygd 1948 - 1966 Register 1948-1966 Niss Hjalmar Matsson 1965-66 142
Midsommarafton 1968 på Malungs Gammelgård Bild
1967-68 5
Skinnarmarsch Bild
1967-68 6
Skinnarmarsch Noter text Niss Hjalmar Matsson 1967-68 7
Erik-Janismen och Bishop Hill. En liten introduktion Erik-Janismen Niss Hjalmar Matsson 1967-68 10
Bishop Hill-koloniens femtioårshögtid - 1896 Erik-Janismen John Root 1967-68 15
Erik-Jansarna vid Råberget Erik-Janismen Matilda Torris 1967-68 72
När Bengt-karlarna gick husesyn efter Erik Jansson Erik-Janismen Willw Thors 1967-68 76
Ett besök i det nutida Bishop Hill Erik-Janismen Folke Hedblom 1967-68 78
Gånglåt efter Lejsme Per Larsson Noter Olof Andersson 1967-68 86
Storspelmannen Lejsme Per Larsson Lejsme Per Larsson Jalmar Vestmyr 1967-68 87
Fångstgropar. Inventering vid Vallerås by Vallerås Pell Algot Eriksson 1967-68 113
Polska efter Lejsme Per Larsson. (Och inga rikedommar har jag) Noter text Nils Andersson 1967-68 126
Polska efter Lejsme Per Larsson. Noter Karl Sporr 1967-68 126
Obemärkta fiskar, felbedömda ödlor. Lite om några små djur i Malungs fauna. Fiskar och ödlor Niss Hjalmar Matsson 1967-68 127
Vedkompaniet Vedkompaniet Helmer Olla 1967-68 145
Hänt på Holen 1967 Hänt på Holen Niss Hjalmar Matsson 1967-68 151
Hänt på Holen 1968 Hänt på Holen Niss Hjalmar Matsson 1967-68 153
Styrelsen Styrelsen
1967-68 157
Förord Förord
1969-73 5
Niss Hjalmar Matsson (1905-1973) Niss Hjalmar Matsson Stig Björklund 1969-73 6
En resa genom Malung år 1876 Malung 1876 Mass Evald Henriksson 1969-73 9
En ljus brudmarsch från Malung efter Herman Strömberg Noter Rudolf Sundqvist 1969-73 26
En mörk brudmarsch efter "Dixtäpp" Nörtsmo Per Persson Noter Rudolf Sundqvist 1969-73 27
Skogsaffärer och timmerdrivningar i Malung vid sekelskiftet Skogsbruk Olof Hampus 1969-73 28
Evighet, stillhet och tystnad. Tre dikter av Clas Eriksson Dikt Clas Eriksson 1969-73 42
Minnesmärket vid Kutåsen Flygolycka Rune Ohlén 1969-73 44
Gamla bilder berättar Gamla bilder Irene Mattsson 1969-73 49
Karolinska minnen i Malung Karolinertiden Sigrid Leijonhufvud 1969-73 57
Längtan Dikt Karl Jansson 1969-73 74
Spelmän och folkmusik i en Malungsby Spelmän Olof Hampus 1969-73 75
Ett vittnesbörd från Karl IX:s polska krig Knekten Hindrich Persson Olle Veirulf 1969-73 82
Sex springlekar efter Lissmyr Erik Persson Noter Sven Bohm 1969-73 84
Daslokan Dansbanor Sven Johansson 1969-73 92
Hi Teodor, En bygdefotograf Hi Teodor Irene Mattsson 1969-73 95
Arvselen - Min barndoms fäbod Arvselen Erik Oscarsson 1969-73 113
Från Järnvägens ungdom Järnväg Inger Döhl 1969-73 125
Hänt på Holen 1969 Hänt på Holen Pell Algot Eriksson 1969-73 127
Hänt på Holen 1970 Hänt på Holen Pell Algot Eriksson 1969-73 128
Hänt på Holen 1971 Hänt på Holen Pell Algot Eriksson 1969-73 129
Hänt på Holen 1972 Hänt på Holen Pell Algot Eriksson 1969-73 130
Hänt på Holen 1973 Hänt på Holen Pell Algot Eriksson 1969-73 131
Styrelsen Styrelsen
1969-73 133
Så var det förr i tiden Buan i Gärdås Tros Olof Halvarsson 1974-75 5
Back David Andersson Back David Andersson Evald Henriksson 1974-75 14
Minnen från Brändbergets fäbod Brändbergets fäbod Back David Andersson 1974-75 16
Hågkomster från Östra Digerbergets fäbod Digerbergets fäbod Göllo Olle Olsson 1974-75 22
Kalkugnar vid Gravbergets fäbodar Gravbergets fäbod Pell Algot Eriksson 1974-75 32
Ett besök i Hole för 100 år sedan. Hole by del I Hole Olle Janbell 1974-75 39
Hem, hem mitt kära hem. Brev från Malung Malung med omnejd Lars Lunell 1974-75 90
Kommentar till Lars Lunells resebrev från Malung Malung med omnejd Lars Furuland 1974-75 96
Grönländska dagar Grönland Georg Bohm 1974-75 99
Millmålarna och "Blinde Magnus" från Lima Lima-målarna Kajsa Bondpä 1974-75 109
Stamphambo Dikt Åker Erland Jonsson 1974-75 114
Dokumentation av stenåldersfynd i Malungs socken Stenåldersfynd Täpp John-Erik Pettersson 1974-75 115
Fäbostugan Dikt Göllo Olle Olsson 1974-75 128
Ett par flottningshistorier Flottningshistorier Sven Johansson 1974-75 129
Hänt på Holen 1974 Hänt på Holen Täpp John-Erik Pettersson 1974-75 131
Styrelsen Styrelsen
1974-75 135
En (svart) julbukett Tjäderjakt Back David Andersson 1976-77 5
Mord på Malungskarl Mord i Dalsland Roland Olsson 1976-77 9
Johan Gerdesschiölds besök i övre Västerdalarna år 1751 Malung 1751 Täpp John-Erik Pettersson 1976-77 18
Från Nissången Dikt Sjungar Erik Eriksson 1976-77 51
Gärdesgårdar och råmärken i Malung Gärdesgårdar Olof Hampus 1976-77 52
Skogsarbetarliv i Malung Skogsarbete Ivar Olsson 1976-77 67
Vid barndomstorvan Dikt Sjungar Erik Eriksson 1976-77 86
En yttermalungskullas första och sista handelsfärd Gårdfarihandel Axel Dölhed 1976-77 87
Nils Månsson Mandelgren - resenären, tecknaren, samlaren Reseberättelse 1869 Lars Furuland 1976-77 94
Brev från en resande konstnär Reseberättelse 1870 Nils Månsson Mandelgren 1976-77 97
No lär i a en ankär brännvin…. Bruket av starkvaror Arne Ahlberg 1976-77 112
Hänt på Holen 1975 Hänt på Holen Täpp John-Erik Pettersson 1976-77 116
Hänt på Holen 1976 Hänt på Holen Täpp John-Erik Pettersson 1976-77 121
Skogsmårdsträffen J. W. Forsman Back David Andersson 1978 5
Runt Grönland Grönland Bengt Backhans 1978 12
Om mig själv Erik Samuel Lundh Erik Samuel Lundh 1978 21
Grip Edvard - amatörfotograf Grip Edvard Eriksson Rune Ohlén 1978 46
Malungs Original Original i Malung Olof Hampus 1978 54
Blocksänkor i Malung Blocksänkor Pell Algot Eriksson 1978 70
Två Öjebor Tur Anders, Tjäder Kerstin Oskar Hjalmarsson 1978 77
Pällpä år 1904 Pällpä Hole Olle Janbell 1978 81
Den stora bilden Gruppfoto Yttermalung Alf Ohlén 1978 103
Malungs föreläsningsförening 75 år 1978 Föreläsningsföreningen Hugo Gustafsson 1978 109
Folkmusikuppteckningar i Västerdalarna Folkmusikuppteckningar Rudolf Sundqvist 1978 116
Spelmannen Erkgärds Mats Erkgärds Mats Ersson Sven Bohm 1978 125
Uppteckningar efter Erkgärds Mats Noter Einar Övergards 1978 126
Till Torris Annas Minne Torris Anna Henriksson Johan Ö Ågren 1978 134
Det sista brevet. Minnen av Helmer Olla Helmer Olla Olle Veirulf 1978 137
Hänt på Holen 1977 Hänt på Holen Täpp John-Erik Pettersson 1978 141
Styrelsen Styrelsen
1978 145
Människor och händelser jag mins Öje Oskar Hjalmarsson 1979 5
Pällpä år 1904. II Pällpä Hole Olle Janbell 1979 14
Till Hallsjös Per Jonsson Dikt på mål Skol Olof Olsson 1979 42
Den blinde bygnadsarbetaren Busk Erik Larsson Åke Frödin 1979 44
Tre hus och en bro Bilder
1979 48
Böcker och brev Malungspräster Anders Burius 1979 52
Stenåldersfynd från Öjesjön Stenåldersfynd Ragnar Lannebro 1979 76
Fjällbjörken Dikt Anton Moberg 1979 87
Malungs socken, byar och fäbodar Malung 1883 Pell Algot Eriksson 1979 88
Sockenbokskommitén slutredovisar Sockenboken Hugo Gustafsson 1979 108
Vasännä Dikt på mål Henrik Rölander 1979 121
Vas-änget, översatt från Malungsmål till svenska Dikt
1979 127
När sista björnen fäldes på Limaskogarna Björnjakt Bondas Ivar Larsson 1979 130
Hänt på Holen 1978 Hänt på Holen Täpp John-Erik Pettersson 1979 130
Styrelsen Styrelsen
1979 134
Stadgar för Malungs Hembygdsförening Stadgar
1979 136
Älgsjöselens fäboddrift fram till 1970-talet Älgsjöselen Täpp Sven-Olof Pettersson 1980 7
En gättdag Dikt Helny Brushed 1980 64
Hemsömmarminnen Hemsömnad Knut Paul Olsson 1980 67
Konfirmand och brud i svart eller vitt Klädnorm Irene Mattsson 1980 74
Gamla Gravbergsvägen Gravberget Skol Olof Olsson 1980 82
Malungsprofiler Malungsprofiler Ingvar Helje 1980 91
Vidskepelse ock kristen tro vid sekelskiftet Vidskepelse Olof Hampus 1980 97
Till Ola Bannbers på hans 50-årsdag 1937 Dikt på mål Niss Hjalmar Matsson 1980 112
Uttrycksfullt malungsmål Malungsmål Lars G Bergman 1980 114
Kopiering av gamla textilier Gamla textilier Pellmats Clara Persson 1980 134
Niss Hjalmar Matssons minnesfond Niss Hjalmar Matsson
1980 142
Richard Thunberg in memoriam Richard Thunberg Lars Ohlsson 1980 144
Hänt på Holen 1979 Hänt på Holen Täpp John-Erik Pettersson 1980 146
Styrelsen 1980 Styrelsen
1980 153
Uttalsbeteckning för dialektord Uttalsbeteckning
1980 153
Jägra by. I Jägra Knut Paul Olsson 1981 7
Hôppnäsvisâ Visa Niss Arvid Jonsson 1981 44
Min barndoms sommar vid Tranuberget Tranuberget Niss Arvid Jonsson 1981 45
Trätta Dikt på mål Åker Erland Jonsson 1981 56
Kungl. Kommittén för dalaortens upphjälpande 1787 Förhållanden i äldre tider Lars Ohlsson 1981 57
Malungsprofiler. 2 Malungsprofiler Ingvar Helje 1981 67
Ur några Malungskvarnars historia Kvarnar Olof Hampus 1981 72
Hallsjös Per Jonsson. Anteckningar honom till minne Hallsjös Per Jonsson Per Sundin 1981 87
Finsk-ryska gälsningar till "Sillär" Sillerö Hars Bertil Martinsson 1981 102
Rö Mats Persson bouppteckning 1795 Bouppteckning Hars Bertil Martinsson 1981 112
Stölden på Prästvallen Bredsjöberget 1797 Knut Paul Olsson 1981 124
Hans Per Persson. Portättfotograf Hans Per Persson Irene Mattsson 1981 129
Mass Evald Henriksson in memorian Mass Evald Henriksson Johan Ö. Ågren 1981 142
Hänt på Holen 1980 Hänt på Holen Täpp John-Erik Pettersson 1981 144
Styrelsen 1981 Styrelsen
1981 151
Uttalsbeteckning för dialektord Uttalsbeteckning
1981 151
Vad är en râtu? Stångklyfta
1981 152
Jägra by. II Jägra Knut Paul Olsson 1982 7
Örerfistji fro dur ô te môll Dikt på mål Knall John Andersson 1982 53
Minnen från min barndoms Holarna Holarna Ingri Gustav Nilsson 1982 54
Schottis fro Pällhin Noter text Åker Erland Jonsson 1982 60
Mantalslängden år 1707 Mantalslängd Täpp John-Erik Pettersson 1982 62
Trättâ Dikt på mål Åker Erland Jonsson 1982 80
Rallare i Vallerås Vallerås Kjell Petersson 1982 82
Länsmän och fjärdingsmän Länsmän Olof Hampus 1982 88
Troskari Erik Persson. Spelman från Västra Fors Troskari Erik Persson Sven Bohm 1982 99
Malungsprofiler. 3 Malungsprofiler Ingvar Helje 1982 104
Hoppnäset. Från fäboddrift till fritidsbruk Hoppnäset Niss Arvid Jonsson 1982 107
Hänt på Holen 1981 Hänt på Holen Täpp John-Erik Pettersson 1982 135
Styrelsen 1982 Styrelsen
1982 144
Uttalsbeteckning för dialektord Uttalsbeteckning
1982 144
Äldre dräktskick i Malungs socken speglat i bouppteckningsmaterial Dräktskick Anders Gudru 1983 7
Fyll Pelles monolog Dikt Knut Erik Malmén 1983 39
Malungsfolk i norra Minnesota. Några glimtar från en resa till Roseau conty 1982 Emigranter Stig Björklund 1983 43
Begravningar förr Begravningar Ingri Gustav Nilsson 1983 61
Trollkarlen från Malung som ingen vågade fängsla Vidskepelse Olof Hampus 1983 67
Olof Norin. Finnmarkens främste fotograf Olof Norin Irene Mattsson 1983 72
Gammôlpôjtsin fundär Dikt Åker Erland Jonsson 1983 90
"Men hä vatt ful bra âllting". Ôm râllärn m. m. ân Lars Dåhne Skrift på Malungsmål Per Olov Trosell 1983 91
Ändring av Malungs soldatrotar 1853 Soldatrotar Sangsta John Eriksson 1983 99
Hur ä gick då i skull bôri rötsâ Dikt Åker Erland Jonsson 1983 103
Malungsbor som rallare på Riksgränsbanan Rallare Eric Jers 1983 106
Mantalslängden år 1702 Mantalslängd Täpp John-Erik Pettersson 1983 120
Hänt på Holen 1982 Hänt på Holen Täpp John-Erik Pettersson 1983 136
Styrelsen 1983 Styrelsen
1983 142
Uttalsbeteckning för dialektord Uttalsbeteckning
1983 142
Gärdos by. Norra delen Gärdås Per-Olov Trosell 1984 7
Petsjöhusen, Prästvallen, Digerberget. Tre försvunna fäboställen Fäboställen som försvunnit Knut Paul Olsson 1984 78
Då ân Môllgakre hel på ô ta Finngubbin Dikt Åker Erland Jonsson 1984 93
Första skinnarstrejken i Malung Skinnstrejken Eric Jers 1984 95
Väge till boâ genom V. Utsjö, Böle och Tällbyn (1) Utsjö, Böle, Tällbyn Lars G. Begman 1984 107
Mässômmärsnatt. Lâdudas Dikt Åker Erland Jonsson 1984 135
Hästhandel i Malungs socken under 1800- och 1900-talen Hästhandlare Niss Arvid Jonsson 1984 137
Olle Veirulf 1897 - 1984 Olle Veirulf Täpp John-Erik Pettersson 1984 153
Hänt på Holen 1983 Hänt på Holen Gun Erkgärds 1984 157
Styrelsen 1984 Styrelsen
1984 162
Uttalsbeteckning för dialektord Uttalsbeteckning
1984 162
Tandvårdend utveckling i Malungs socken Tandvård Gunnar Erkes 1985 7
Älgjaktsbesmi Dikt på mål Knall John Andersson 1985 44
Barndomsminnen från Örsåsen Örsåsen Ingri Gustav Nilsson 1985 46
Första världskrigets tid i Malung Krig Knut Paul Olsson 1985 55
Människor och stugor vid Backselen Backselen Elsa Bohm 1985 77
Kôllons hemļähet Dikt på mål Knut Erik Malmén 1985 86
Väge till boâ genom V. Utsjö, Böle och Tällbyn (2) Utsjö, Böle, Tällbyn Lars G. Begman 1985 88
Carl Östlund. Ingenjör och fotograf Carl Östlund Irene Mattsson 1985 108
Storbränder och brandskydd under decennierna kring sekelskiftet 1900 Bränder Lissjos Elias Eriksson 1985 117
Hänt på Holen 1984 Hänt på Holen Gun Erkgärds 1985 146
Styrelsen 1985 Styrelsen
1985 152
Uttalsbeteckning för dialektord Uttalsbeteckning
1985 152
Dansliv i Malung särskilt under 1900-talets första decennier Dansliv Knut Paul Olsson 1986 7
Grönland för 50 år sedan Grönland Lissjos Elias Eriksson 1986 38
Några Malungsbors öden och ättlingar i Bishop Hill Emigranter Inger Döhl 1986 56
Sägner, vallvisor och "den präktiga Malungen". Sägner, vallvisor Backa Anna Johnsson 1986 74
Älgjakt från 1920- till 1950-talen Älgjakt Britt Nils Eriksson 1986 93
Väge till boâ genom V. Utsjö, Böle och Tällbyn (3) Utsjö, Böle, Tällbyn Lars G. Begman 1986 111
Ân Olâ ô i Dikt på mål Sjungar Erik Eriksson 1986 133
Olof Hampus 1910-1986 Olof Hampus Johan Ö. Ågren 1986 143
Hänt på Holen 1985 Hänt på Holen Kajsa Bondpä 1986 145
Styrelsen 1986 Styrelsen
1986 151
Uttalsbeteckning för dialektord Uttalsbeteckning
1986 151
Gamla handlings angående Malung t. o. m. 1545 Gamla handlingar Per-Axel Wiktorsson 1987 7
Gärdås by. Södra delen Gärdås Knut Paul Olsson 1987 54
Sökandet efter mina svenska rötter Emigranter Janet A. Hobbs Johnsson 1987 92
Sågverk decennierna kring sekelskiftet 1900. En översikt Sågverk Lissjos Elias Eriksson 1987 108
Gråbergs Harald Perssons fotodokumentation Gråbergs Harald Persson Kajsa Bondpä 1987 120
Seldonstillverkning vid början av 1900-talet Seldonstillverkning Niss Arvid Jonsson 1987 134
Hänt på Holen 1986 Hänt på Holen Kajsa Bondpä 1987 142
Styrelsen 1987 Styrelsen
1987 149
Uttalsbeteckning för dialektord Uttalsbeteckning
1987 149
Järnvägen Malung-Brintbodarne Järnväg Lars Olof Lind 1988 7
Domstolsprotokollet från Malung år 1688. Tolkning och kommentar Domstolsprotokoll Täpp John-Erik Pettersson 1988 30
Malung i STORAs centralarkiv STORAs centralarkiv Rune Ferling 1988 77
Vilken mellanistid lämnade spår i Öje? Arkeologi Ann-Marie Robertsson 1988 81
Malungs Spelmanslag 1948-1988 Malungs Spelmanslag Sven Bohm 1988 95
Skogsfôţţsins möôr å gammôţ Dikt på mål Eli Lennart Johansson 1988 119
Skräddarepojken som försvunnit Hantverkare Eric Jers 1988 122
Spännande fornminnen kring Lugnet Fornminnen Täpp John-Erik Pettersson 1988 139
En kyrkvaktmästares minnen Kyrkvaktmästare Ingri Gustav Nilsson 1988 151
Hänt på Holen 1987 Hänt på Holen Kajsa Bondpä 1988 157
Styrelsen 1988 Styrelsen
1988 164
Uttalsbeteckning för dialektord Uttalsbeteckning
1988 164
Malung i andra världskrigets skugga Krig Hugo Gustafsson 1989 7
Bilismens första decennier i Malung BIlar Lissjos Elias Eriksson 1989 53
Gamla handlingar angående Malung t. o. m. 1545. Tillägg 1 Gamla handlingar Per-Axel Wiktorsson 1989 73
En skinnarfamiljs levnadsöden under 1800-talet Skinnarfamilj Eric Jers 1989 76
Malungsknektarna och slaget vid Trangen 1808 Krig Ann Hörsell 1989 93
Farbror Sven från Malung. Notiser om Sven Jerring Sven Jerring Gunnar Nilsson 1989 130
En nykterhetsförenings öden. Logen 4362 Morgonljus av IOGT Nykterhetsrörelsen Knut Paul Olsson 1989 143
Malungs kyrkas ålder Kyrkan Täpp John-Erik Pettersson 1989 179
Hänt på Holen 1988 Hänt på Holen Kajsa Bondpä 1989 194
Styrelsen 1989 Styrelsen
1989 202
Uttalsbeteckning för dialektord Uttalsbeteckning
1989 202
Kaféer under 1900-talet Kaféer Lissjos Elias Eriksson 1990 7
Hindrik Persson i Storbyn. Gårdshandlingar från 1600-talet Hindrik Persson Täpp John-Erik Pettersson 1990 30
Målarsläkten från Grimsåker Målarsläkten Kajsa Bondpä 1990 63
Spelmän och sångutövare i Västra Fors Spelmän Eli Lennart Johansson 1990 89
Värnpliktiga 1904 från Malungs socken Värnpliktiga Ann Hörsell 1990 103
Jonas i skogen. Tradition och förnyelse Jonas i skogen Täpp John-Erik Pettersson 1990 120
Ôm ân Jonâs i skojjâm Dikt på mål Eli Lennart Johansson 1990 135
En emigrantättlings släktforskning Emigration Jim L. Johnsson 1990 137
Malungs pensionärsförening 30 år 1989 Pensionärsförening Eric Jers 1990 147
Knut Paul Olsson 1905-1990 Knut Paul Olsson Täpp John-Erik Pettersson 1990 157
Hänt på Holen 1989 Hänt på Holen Kajsa Bondpä 1990 162
Styrelsen 1990 Styrelsen
1990 172
Uttalsbeteckning för dialektord Uttalsbeteckning
1990 172
Emigrationen från Malung till Nordamerika 1846 - 1930 Emigration Lennart Henningsson 1991 7
Malungsmålaren Olof Danielsson (1785-1832). Nils Ols-gårdens målningar i Ekshärad Olof Danielsson Kajsa Bondpä 1991 79
"Ô pôjkan a fyry te Villmânstrand". Dystert 250-årsminne av slaget 1741 Krig Per-Olov Trosell 1991 110
"Ô än e ä muļi" (Malungsvisan) Malungsvisan
1991 126
Flottning i Ellingeån med bivatten Flottningshistorier Eli Lennart Johansson 1991 127
Brittiska soldater i Malung under andra världskriget Krig Hugo Gustafsson 1991 140
Hänt på Holen 1990 Hänt på Holen Kajsa Bondpä 1991 165
Styrelsen 1991 Styrelsen
1991 174
Uttalsbeteckning för dialektord Uttalsbeteckning
1991 174
Malung och Lima i dombok och saköreslängder 1539 - 1559 Gamla handlingar Per-Axel Wiktorsson 1992 7
Saköreslängder och dombok för Malung 1539-1559 förklarade och kommenterade Gamla handlingar Täpp John-Erik Pettersson 1992 35
En skolresa till Karlstad Skolresa Kajsa Bondpä 1992 73
Fattigvård under 1800-talet Fattigvård Lennart Henningsson 1992 88
Glimtar från Lyans fäbodar under ett sekel Lyan Lissjos Elias Eriksson 1992 115
Militärgeografisk beskrivning av Malung 1839 Krig Ann Hörsell 1992 134
En Dölgård i Böle Böle Nirs Erik Nordin 1992 141
Hänt på Holen 1991 Hänt på Holen Kajsa Bondpä 1992 174
Styrelsen 1992 Styrelsen
1992 183
Uttalsbeteckning för dialektord Uttalsbeteckning
1992 183
Tidsbilder från Rommarheden Rommarheden Emanuel Torris 1993 7
Sången och sångan. Några sjönamn och ånamn i Malung Sjönamn Sigurd Fries 1993 29
Katten, saltet och den döda systern. Ett trolldomsmål från Malung och Nås 1708 Trolldomsmål Linda Oja 1993 41
Hånäset i äldre tid Hånäset Bengt Backhans 1993 52
Befolkningsutvecklingen i Malung 1750 - 1850 Befolkningsutveckling Lennart Henningsson 1993 64
Mobyarnas småskolor Mobyn Nirs Erik Nordin 1993 90
Biskopsvisitationer under 1600-talet Biskopsvisitation Täpp John-Erik Pettersson 1993 104
Hänt på Holen 1992 Hänt på Holen Kajsa Bondpä 1993 151
Styrelsen 1993 Styrelsen
1993 162
Uttalsbeteckning för dialektord Uttalsbeteckning
1993 162
Täpp John-Erik Pettersson till minne Täpp John-Erik Pettersson Kajsa Bondpä 1994 7
Malung - en glömd kvarnstensmetropol Kvarnsten Peter Kresten 1994 10
Sockensjälvstyrelse i gamla tider Gamla handlingar Lennart Henningsson 1994 29
Skogsbrandsbevakning förr och nu Skogsbrandsbevakning Lissjos Elias Eriksson 1994 55
Johan Lindstrand, en trons kämpe Johan Lindstrand Eric Jers 1994 71
Jofas grundare Niss Oskar Jonsson - en levande legend Niss Oskar Jonsson Kajsa Bondpä 1994 81
Folkskolläraren Lars Matsson, Rossknölen Lars Matsson Helje Olof Andersson 1994 153
Kärleksvisa Noter text Hars Åke Hermansson 1994 157
Hänt på Holen 1993 Hänt på Holen Kajsa Bondpä 1994 159
Styrelsen 1994 Styrelsen
1994 168
Uttalsbeteckning för dialektord Uttalsbeteckning
1994 168
Fäbodstället norra Nyselen Nyselen Pell Algot Eriksson 1995 7
Ett minne från Långselens barnkoloni Långselen Iréne Bergsten 1995 44
Ur arkiven. Kaplansgården i Malung - centrum för ilegal kaffehandel Ur arkiven Henrik Bramsjö 1995 52
Ur arkiven. Kvinna avrättad för hor 1722. Mannen flydde till Norge och fick lejd. Ur arkiven Henrik Bramsjö 1995 57
Ur arkiven. Åldringsmisshandel eller kamp för husbondeväldet Ur arkiven Henrik Bramsjö 1995 61
De första nybyggarna på Malungs finnmark Finnmarken Lennart Henningsson 1995 67
Konstnären Gustaf Tormaz Gustaf Tormaz Kajsa Bondpä 1995 91
Två polsktrallar upptecknade och kommenterade av Lissman Gunnar Turesson och Noter text Hars Åke Hermansson 1995 114
Herman Pålsson präst i Malung 1566-1618 Herman Pålsson Backa Birget Eriksson 1995 116
Malungs skoindustri under 1900-talet Skoindustri Eric Jers 1995 119
Syster Greta Syster Greta Arne Nyberg 1995 141
Register till Skinnarebygd 1967-1995 Register
1995 147
Hänt på Holen Hänt på Holen Kajsa Bondpä 1995 157
Uttalsbeteckning för dialektord Uttalsbeteckning
1995 162
25 år med Malungs Hembygdsförening Hembygdsföreningen Kajsa Bondpä 1996 7
Något om finnar i allmänhet och om Bjesmatsfinnen i synnerhet Finnmarken Niss Hjalmar Matsson 1996 40
Ur arkiven. Fyra unga brudpar i Malung 1748-1756 Ur arkiven Henrik Bramsjö 1996 46
Ur arkiven. Bördsbevis från Malung 1700-1796 Ur arkiven Henrik Bramsjö 1996 49
Gudmun Jonas Ersson Gudmun Jonas Ersson Lena Eriksson, Ulla Johansson 1996 52
Grimsåker, min barn- och ungdomsby Grimsåker Eric Jers 1996 69
Det farliga dragspelet Dragspel Sven-Olov Hultgren 1996 97
"Ingrid, a du fänni nôn grétrå på ä da?" Ordspråk på mål Hars Åke Hermansson 1996 113
Kommunal självstyrelse 1862-1909 Kommunen Lennart Henningsson 1996 117
Hänt på Holen Hänt på Holen Kajsa Bondpä 1996 145
Uttalsbeteckning för dialektord Uttalsbeteckning
1996 152
Några nyttiga vilda växter Nyttoväxter Pell Algot Eriksson 1997 7
Stinsen i Malung Järnväg Sven Hedén 1997 34
Tankar vid tillbakablick Ungdomsminnen Eric Jers 1997 45
Biskopsvisitationen i Malung 1764. Några glimtar från svunna tider Kyrkan Lennart Henningsson 1997 61
Te lävô på hasôskankvis Ordspråk på mål Hars Åke Hermansson 1997 79
Malungsprofiler. 4 (bildtexter Gunnar Yngström) Malungsprofiler Ingvar Helje 1997 83
Bilar i Malung då seklet var ungt Bilar Kajsa Bondpä 1997 88
Nygårds-Husa-Torris en gård i Böle Böle Nirs Erik Nordin 1997 103
När Öjeborna kämpade för att få tillhöra Malung Öje Lennart Henningsson 1997 134
Hänt på Holen 1996 Hänt på Holen Kajsa Bondpä 1997 139
Hembygdföreningens styrelse 1997 Styrelsen
1997 144
Uttalsbeteckning för dialektord Uttalsbeteckning
1997 144
Skinnarebygd 50 år Skinnarebygd 50 år Kajsa Bondpä 1998 7
Skogsliv och fäbodromantik. Fyra visor av Sjungar Erik Noter text Hans Bohm 1998 14
Malungs frivilliga brandkår 1913-1936 Brandkår Lissjos Elias Eriksson 1998 27
Potifars kärlikskranka hustru i Malung Potifars hustru Maj Nodermann 1998 35
Några reflektioner om Erik Larssons konst Erik Larsson Britt Nils Eriksson 1998 43
Dråp och horsbrott i Malungs prästgård Kyrkan Kajsa Bondpä 1998 63
En flygtur över Grönland i början på 1960-talet Grönland Lissjos Elias Eriksson 1998 99
Något om karolinerna och deras kurirpost år 1718 Krig Eric Jers 1998 112
Domböckerna berättar. Tiden 1662-1733 Gamla handlingar Lennart Henningsson 1998 124
Västerdalsdiktare Västerdalsdiktare Lars Furuland 1998 125
Skinnarmålet Skinnarmålet Ola Bannbers 1998 162
Hänt på Holen Hänt på Holen Kajsa Bondpä 1998 199
Uttalsbeteckning för dialektord Uttalsbeteckning
1998 205
Malungs Hembygdsförening 80 år Hembygdsföreningen Kajsa Bondpä 1999 7
Hembygdsföreningen 1930-1948 Hembygdsföreningen Hugo Gustafsson 1999 29
Några minnesbilder av vår idrottsrörelse Idrott Eric Jers 1999 37
Nörtsmo Halvar. Legendarisk hornblåsare från Malung Nörtsmo Halvar John-Erik Eggens 1999 57
Hole "min barndoms by" Hole Kjell Pettersson 1999 69
Livet som barn i Malung på 1930- och 40-talen Henry och Gunborg Gudmuns Ing-Britt Gudmunds 1999 93
Några bilder ur Oskar Edelcronas fotosamling Oskar Edelcrona Kajsa Bondpä 1999 108
Idrottsminnen från 1940- och 1950-talen Idrott Alf Caesar 1999 133
Sällskapet Malungs jultomtar. Några glimtar ur deras verksamhet Malungs jultomtar Lissjos Elias Eriksson 1999 149
Godenius almanacksanteckningar Godenius anteckningar Lennart Henningsson 1999 160
Hänt på Holen 1998 Hänt på Holen Kajsa Bondpä 1999 168
Hembygdföreningens styrelse 1999 Styrelsn
1999 175
Uttalsbeteckning för dialektord Uttalsbeteckning
1999 175
En ny tid bryter in Malung under 1900-talet Lennart Henningsson 2000-01 7
Ett gammalt brev Lars Ersson Ö Öje Herman Josén 2000-01 27
Grafikern Evert Lissel Evert Lissel Britt Nils Eriksson 2000-01 30
Möten och upplevelser Gamla minnen Eric Jers 2000-01 44
Erik Jers (1907-2001) Eric Jers Elias Bondpä 2000-01 67
Riksspelmannen Åker Erland Jonsson Åker Erland Jonsson Sven Bohm 2000-01 68
Fiske i Öjesjön Fiske i äldre dagar Lars Björlin 2000-01 73
Ur Malungs apotekshistoria Apotek Hugo Gustafsson 2000-01 90
Nostalgitripp i 1960-talets Malung Nostalgitripp Kajsa Bondpä 2000-01 122
Några garvareporträtt Garveri Kjell Pettersson 2000-01 144
En återblick från tidiga barnaår Elias barnaår Lissjos Elias Eriksson 2000-01 148
Hänt på Holen 1999 Hänt på Holen Ove Karlsson 2000-01 161
Hänt på Holen 2000 Hänt på Holen Robert Hagström 2000-01 164
Styrelser år 2000 och 2001 Styrelsen
2000-01 167
Förord Förord Hugo Gustafsson 2002-08 7
Tal te lådin 080430 på Hundholn Vårtal Jan Kapla 2002-08 11
Kajsa Bondpä Kajsa Bondpä Bitte Lindberg Ås 2002-08 15
Kajsa Bondpä Kajsa Bondpä Britt Nils Eriksson 2002-08 17
Malungspojke och prästpojke på 1930- och 1940-talen Gösta Berglund prästson Gösta Berglund 2002-08 21
Galgen Spöstraff Eddie Eriksson 2002-08 40
Myrslogar Myrslogar Kjell Pettersson 2002-08 41
Nota på skollärarens lön på 1860-talet Skolbidrag Kjell Pettersson 2002-08 44
Myrslogar och myrslåtter Myrslogar Klockar Marianne Larsson 2002-08 45
Om Ola bannbers Ola Bannbers Skördåkers Britta Hultgren 2002-08 57
Mina somrar på Håberget Håberget Töris Elisabet Larsson 2002-08 61
"Krestaffer" och skolan i Andersviksberg Andersviksberg Rolf Christoffersson 2002-08 69
Mormor berättar om Storbyn Storbyn Maud och Marit Nilsson 2002-08 75
I Dölhed Anna Larsdotters fotspår Handelsfärd Ulla och Lennart Dölhed 2002-08 91
Malung längesedan. Från istid till och med Gustav Vasa Forntidshistoria Arnold Joos 2002-08 101
Gårdsnamnen i Malung Gårdsnamn Mass Martina Henriksson 2002-08 127
Hänt på Hundholen Hänt på Holen Lund Rosita Eriksson 2002-08 139
Malungs spelmanslag 60 år Spelmanslaget Annie Gunnarsson 2002-08 145
Besök från Bishop Hill Emigration Inger Döhl 2002-08 185
Min vandring i då och nutid En skön skröna Elvi Eklund 2002-08 193
Malungs Hembygdsförenings första almanacka Almanackan Lund Rosita Eriksson 2002-08 197
Fliseldningens historia Fliseldning T Lars Larsson 2002-08 200
Kvarnstensbrytning vid Kvarnberget i Malung Kvarnsten Klockar Marianne Larsson 2002-08 201
Skinnarebygd - ny sökmotor på Internet Sökmotor Daniel Larsson 2002-08 211
Skinnstrejken Skinnstrejken Ola Olin, Åke Bondjers, Trosell 2002-08 217
Hänt på Holen Hänt på Holen Britt Siv Nilsson 2002-08 285
Inledning och innehållsförteckning Inledning
2009 6
Hembygdsföreningen 90 år Hembygdsföreningen Britt Nils Eriksson 2009 7
Minnesord till Wille Toors Wille Toors Annie Gunnarsson 2009 23
Malung Unga Spelmanslag och Minifiolerna Spelmanslaget Annie Gunnarsson 2009 42
Minnesord till Wille Toors Wille Toors Yvonne Isaksson 2009 46
Rundgång Moraklocka Eddie Eriksson 2009 63
Ryaträffen, folkfest mitt i skogen Folkfest Lars-Arne Lissman 2009 65
Skidåkaren Olle Olsson Olle Olsson Jonas Åhnebrink 2009 81
Några språkliga särdrag i Malungsdialekten Malungsmål Lars Efraimsson 2009 85
Om ett och annat från minnets hävder. Ryhaga Anders Petter Ryhaga Anders Petter Margaretha Hedblom 2009 89
Anna Stedham, en svenskamerikansvenska och hela hennes familj Emigration Margaretha Hedblom 2009 103
Från Malung till Malung. Ett amerikabrev berättar Emigration Margaretha Hedblom 2009 114
Lisper Olof Johnsson, Ellos Lisper Olof Johnsson Leif Söderlund 2009 119
Hyttbäcken den 4 april 1887 "Skinnskrädarne här…" Skinnare Lard Östlund 2009 131
Grimsmyrheden. Människor länge sedan Grimsmyrheden Arnold Joos 2009 142
Yttermalungsbarnens skolresa 1936 Skolresa Skördåkers Britta Hultgren 2009 187
Med Forsmans-Olle på "Europavägen" genom Malungs medeltid. Del 1 Forsmans-Olle Per-Olof Trosell 2009 193
Med Forsmans-Olle på "Europavägen" genom Malungs medeltid. Del 2 Forsmans-Olle Per-Olof Trosell 2009 211
Bondjers Erik Perssons Skofabrik Skofabrik Åke Bondjers 2009 227
Lisra Brittas brev till make och son under deras handelsfärder Handelsfärd Klockar Marianne Larsson 2009 247
Min mormor Bengt Maria Bengt Maria Britta Karlsson 2009 267
Hänt på Holen Hänt på Holen Britt Siv Nilsson 2009 276
Frälsningsarmén i Malung Frälsningsarmén Margaretha Hedblom 2010 8
Frälsningsarmén i mitt hjärta Frälsningsarmén Gun Pettersson 2010 13
Genom tre länder in i den svenska politiken Krig Margaretha Hedblom 2010 20
Öje Hembygdssång och Brudvals Dikt Rune Mats 2010 30
Kyrkobranden i Malung 1797 Kyrkan Gubb Tage Bevring 2010 31
Midsommarfirandet vid Hembygdsgården Hembygdsgården Inge Grop 2010 32
Tal på Sveriges Nationaldag Tal Hampus Kurt Jonsson 2010 42
Sturevalen i Malungs Kyrka Kyrkan Arnold Joos 2010 46
Ers Kungliga Höknäs Daniel Westling Olle Tranbär 2010 51
Malungs Kyrka länge sedan Kyrkan Arnold Joos 2010 57
Rännkarlsrået eller första Vasaloppet Gustav Vasa Gubb Tage Bevring 2010 67
Regattan i Öje Regattan Gubb Jan Stigsson 2010 77
Grimsmyrheden. Människor länge sedan. Del 2 Grimsmyrheden Arnold Joos 2010 108
Minnet av Larf Furuland Lars Furuland Gunnel Furuland 2010 166
Gubb Per Persson i Öke Gubb Per Persson Gubb Tage Bevring 2010 176
Ridande kurir Krig Arnold Joos 2010 177
Arjon Arjon Niss Henrik Jonsson 2010 178
Med Lennedricka i centrum Bryggeri Curt Lenne 2010 185
Kyrkskolan på 30-tqlet Skolan Curt Lenne 2010 198
Malung i forna tider Malung i forna tider Gubb Tage Bevring 2010 204
Haren i säcken Jakt Gudmar Danielsson 2010 206
Harjakt vid Gärdåsselen Jakt Gudmar Danielsson 2010 208
Småviltsjakt på Finnmarken Jakt Gudmar Danielsson 2010 214
Älgjakt Jakt Gudmar Danielsson 2010 216
Järnvägar - också Järnväg Roland Olsson 2010 225
Kung Sverres tåg mot Norge Kung Sverre Britt Nils Eriksson 2010 245
J. Alfred och Christine Persson Emigration Astrid Mosbeck Fairnington 2010 255
Malungs IF 90 år Idrott
2010 275
Hänt på Holen Hänt på Holen Britt Siv Nilsson 2010 312
Minnesord till Siv Jers Siv Jers Annie Gunnarsson 2011 7
Midsommarfirandet på Hembygdsgården 2011 Hembygdsgården Inge Grop 2011 9
Byggnadsvård 2010 Hembygdsgården Inge Grop 2011 17
Kronprinsessparet besöker PG Elfströms skinnfabrik i Malung Kronprinsessparet Annie Gunnarsson 2011 21
Några tankar om Malungsmålets avdramatiserande effekter Malungsmål Gubb Jan Stigsson 2011 29
Edwerns skinnfabrik Edwerns Lars-Gunnar Larsson 2011 35
Brev från Carl Anton Nordgren USA Emigration Marit Nilsson 2011 55
Myckelbyn - en tillbakablick Myckelbyn Curt Lenne 2011 59
Flygolyckan i Öje 1949 Flygolycka Bo Svensson 2011 69
Vinaren Hwijnare Pehr Persson Hwijnare Pehr Persson Olof Hampus, Arnold Joos 2011 90
Handelsmän längesedan, Robert Mattsson Handelsmän Arnold Joos 2011 101
Fäbodminnen Lömberget Georg Efraimsson 2011 106
Två Silleröbor räddade från drunkningsdöden Drunkningstillbud Georg Efraimsson 2011 111
Historien om Back Lars Hansson och Ingri Karin Ersdotter Emigration Mass Elisabet Larsson 2011 112
Ett tack till Sven Hedén Sven Hedén Arnold Joos 2011 142
Stinsen i Malung Järnväg Sven Hedén 2011 144
En försvunnen idyll (Järnvägen Brintbodarna-Malung) Järnväg C F Larsson, Arnold Joos 2011 153
Järnvägen Malung Vansbro 1934 Järnväg Arnold Joos 2011 158
På undisökning… Tidningen "Flugur ô Brômsär"Tidningen "Flugur ô Brômsär"Tidningen "Flugur ô Brômsär"Tidningen "Flugur ô Brômsär"Tidningen "Flugur ô Brômsär"Tidningen "Flugur ô Brômsär"Tidningen "Flugur ô Brômsär"Tidningen "Flugur ô Brômsär"Tidningen "Flugur ô Brômsär"Tidningen "Flugur ô Brômsär"Tidningen "Flugur ô Brômsär"Tidningen "Flugur ô Brômsär"Tidningen "Flugur ô Brômsär"Tidningen "Flugur ô Brômsär"Tidningen "Flugur ô Brômsär"Tidningen "Flugur ô Brômsär"Tidningen "Flugur ô Brômsär"Tidningen "Flugur ô Brômsär"Tidningen "Flugur ô Brômsär"Tidningen "Flugur ô Brômsär"Tidningen "Flugur ô Brômsär"Tidningen "Flugur ô Brômsär" Ingrid Dåhne 2011 160
Ä lâkk mit julÄ lâkk mit julÄ lâkk mit julÄ lâkk mit julÄ lâkk mit julÄ lâkk mit julÄ lâkk mit julÄ lâkk mit julÄ lâkk mit julÄ lâkk mit julÄ lâkk mit julÄ lâkk mit julÄ lâkk mit julÄ lâkk mit julÄ lâkk mit julÄ lâkk mit julÄ lâkk mit julÄ lâkk mit julÄ lâkk mit julÄ lâkk mit julÄ lâkk mit julÄ lâkk mit jul Kåseri på mål Ingrid Dåhne 2011 166
På Dianas stigar Jakt Gudmar Danielsson 2011 170
Harjakt vid Byxången Jakt Gudmar Danielsson 2011 173
Idbäcks Blåbandsförening Blåbandsförening Knekt Mats Olofsson 2011 175
Norra Vallerås diskussionsklubb Diskussionsklubb Inger Döhl 2011 193
En industriepoks uppgång och fall Skinnindustri Sven-Lennart Skinnar 2011 203
En skvallerkäring Dikt Arnold Joos 2011 213
Tackbrev från Prins Daniel och Maria Norrfalk Prins Daniel
2011 216
Hänt på Holen Hänt på Holen Britt Siv Nilsson 2011 218
Irene Mattsson till minne Irene Mattsson Björn O Henriksson 2012 7
Hugo Gustafsson till Minne Hugo Gustafsson Britt Nils Eriksson 2012 9
Den förlorade sonen Ett människoöde Arnold Joos 2012 11
Hallsjökvarnen i norr Mon Hallsjökvarn Leif Mörkfors 2012 13
Finnmarksliv Finnmarken Svea Svensson 2012 18
Gift er på Hembygdsgården Hembygdsgården Styrelsen 2012 19
God Jul 1942 önskar WAWAW, en saga för prästbarn Prästbarnssaga Josef Sjögren 2012 21
Millionärens hus. Något om Nils Gustaf Ericssons villa i Myckelbyn Malungsgården Nirs Peter Nordin 2012 29
Malung 1907 och Gårdmålaren Hed Olof Olsson Gårdmålaren Mass Elisabet Larsson 2012 54
Moraklockans historia "Klockmakarna" i Östnors by Moraklocka Anders Romson 2012 78
Vem var Günter Rohr?Vem var Günter Rohr?Vem var Günter Rohr?Vem var Günter Rohr?Vem var Günter Rohr?Vem var Günter Rohr?Vem var Günter Rohr?Vem var Günter Rohr?Vem var Günter Rohr?Vem var Günter Rohr?Vem var Günter Rohr?Vem var Günter Rohr?Vem var Günter Rohr?Vem var Günter Rohr?Vem var Günter Rohr?Vem var Günter Rohr?Vem var Günter Rohr?Vem var Günter Rohr?Vem var Günter Rohr?Vem var Günter Rohr? Günter RohrGünter RohrGünter RohrGünter RohrGünter RohrGünter RohrGünter RohrGünter RohrGünter RohrGünter RohrGünter RohrGünter RohrGünter RohrGünter RohrGünter RohrGünter RohrGünter RohrGünter RohrGünter RohrGünter Rohr Anders Ågren 2012 92
Malungsmålet -en norsk dialekt? Malungsmål Curt Axelsson 2012 100
Handlingsbestyr Kåseri på mål Ingrid Dåhne 2012 117
Fernissa ô ny vaxdukFernissa ô ny vaxdukFernissa ô ny vaxdukFernissa ô ny vaxdukFernissa ô ny vaxdukFernissa ô ny vaxdukFernissa ô ny vaxdukFernissa ô ny vaxdukFernissa ô ny vaxdukFernissa ô ny vaxdukFernissa ô ny vaxdukFernissa ô ny vaxdukFernissa ô ny vaxdukFernissa ô ny vaxdukFernissa ô ny vaxdukFernissa ô ny vaxdukFernissa ô ny vaxdukFernissa ô ny vaxdukFernissa ô ny vaxdukFernissa ô ny vaxduk Kåseri på mål Ingrid Dåhne 2012 121
Gustav Vasas "Vasalopp" gick via Malung Gustav Vasa Arnold Joos 2012 126
Mer om Kung Sverre år 1177 Kung Sverre Arnold Joos 2012 130
Eli Lennarts 25:e motorsåg Eli Lennart Johansson Owe Thoresson 2012 140
Men vi ställde upp Dikt på mål Eli Lennart Johansson 2012 150
Handelsmän Längesedan, SP Persson på Rommarheden SP Persson Arnold Joos 2012 153
Tiondeboden vid kyrkan Kyrkan Arnold Joos 2012 169
Historiâ ôm en môltflôckärtur Kåseri på mål Troskari Ernfrid Eriksson 2012 171
En garvaresläkt som kom och gick Garveri Roland Olsson 2012 175
En springpojkes vedermödor Hennoks Arne Nilsson Hennoks Arne Nilsson 2012 185
Backbyboa Backbyboa Åke Bondjers 2012 190
Hole jaktlag. Del 1 Jakt Torris Alf Olsson 2012 193
Hänt på Holen Hänt på Holen Britt Siv Nilsson 2012 232
Kommunalstämmans beslut att köpa egendommen Lugnet Lugnet Mora Tidning 29 nov 1912 2013 6
Den glömda lokalhistorien Kvarnsten Bente Mellqvist Danielsson 2013 7
Återinvigning av riksspelman Sven Bohms minnessten Sven Bohm Annie Gunnarsson 2013 18
Riksspelman Sven Bohm Sven Bohm Annie Gunnarsson 2013 22
Berättelsen om Lyberget Lyberget Johnny Martinsson 2013 32
Linnés besök vid koppargruvorna Carl von Linné Lennart Dölhed 2013 53
Edets kvarm Edets kvarn Nisse WürthNisse WürthNisse WürthNisse WürthNisse WürthNisse WürthNisse WürthNisse WürthNisse WürthNisse WürthNisse WürthNisse WürthNisse WürthNisse WürthNisse WürthNisse WürthNisse WürthNisse WürthNisse Würth 2013 57
Snickar Anders Halvarsson Snickar Anders Halvarsson Täpp Rune Nilsson 2013 75
En annorlunda semester i Ryssland Ryssland Stig Kihlström 2013 82
Dalfolk på Orust Torsper Mats Matsson Roland Olsson 2013 110
Greta Dahl Greta Dahl Bente Mellqvist Danielsson 2013 153
Hole jaktlag. Del 2 Jakt Alf Olsson 2013 171
Gravberget Gravberget Inger Döhl 2013 204
Reumatikerföreningen Reumatikerföreningen Kjell Algotsson 2013 233
Fynd på auktion Malungshandlare Arnold Joos 2013 241
Ôm kônnstâ te hâl sä nô ssônär Kåseri på mål Ingrid Dåhne 2013 248
Sômmär ô tsäring-fistsi Kåseri på mål Ingrid Dåhne 2013 252
Femtryans bruksera och Äppelbo Oxen Femtrya Bengt Löf 2013 257
Hänt på Holen Hänt på Holen Britt Siv Nilsson 2013 262
Linjogården - Från Östra Fors till Bishop Hill Emigration Elisabeth Larsson 2014 7
Back Anders Halvarsson Back Anders Halvarsson Ingrid och Johnny Martinsson 2014 36
Dalfolk på Orust del 2 Torsper Mats Matsson Roland Olsson 2014 44
Yttermalungs stenålder Yttermalung Nisse Würth 2014 66
Sommardöden i Öje Öje Gubb Jan Stigsson 2014 94
Malungs Järnhandel 1919-1991 Järnhandeln Håkan Olsson 2014 103
Ålderdomshemmet Lugnet Lugnet Svea Svensson 2014 118
Lå'dis-tok Kåseri på mål Ingrid Dåhne 2014 121
Sômmern sôm försvann Kåseri på mål Ingrid Dåhne 2014 126
Minnen från ett socialtr liv i Malung Socialkontoret Bengt-Åke Johansson 2014 131
Snickar Anders Halvarsson Snickar Anders Halvarsson Täpp Rune Nilsson 2014 148
Från de djupa dalaskogarna till slagfälten i amerikanska södern Emigration Inger Döhl 2014 156
Sparkföre Kåseri Busk Rut Jonsson 2014 161
Sådda blommor Kåseri Busk Rut Jonsson 2014 163
Semestersmärta Kåseri Busk Rut Jonsson 2014 164
Beredskapstider Kåseri Busk Rut Jonsson 2014 165
Svordommar och okväden Svordommar på mål Gunnar Bergstedt 2014 166
Minnen från ungdomsåren i Högstrands by 1959-1961 Högstrand Jonas Nederberg 2014 175
Något om gården Gösta i Vallerås och människorna som bodde där Vallerås Lars-Gunnar Larsson 2014 189
Julgransbränningar Julgransplundring Niss Greta Andersson 2014 225
Förvånad upplever jag detta denna dag Kåseri Busk Rut Jonsson 2014 226
Hänt på Holen Hänt på Holen Britt Siv Nilsson 2014 227
Tal vid Nationaldagen Tal Jan Kapla 2015 7
Hundra år med släkten Godenius Godenius anteckningar Anders Anerud 2015 9
En vendeltida skida från Vålberget Gammal skida Joakim Wehlin 2015 33
Pihan Marit Marit Persdotter Öje Gubb Jan Stigsson 2015 46
Spår efter förfäderna Öje Gunnar Bergstedt 2015 52
Erikjanismen i Malung enligt Linjo Jonas Jonsson Erik-Janismen Mass Elisabet Larsson 2015 63
Lärda 1500- och 1600-talsmän med ursprung i Vallerås Vallerås Inger Döhl 2015 72
Gårdarna Backlass, Backhans och Jers Mobyn Lars-Gunnar Larsson 2015 78
Livskraft Malungs historia Lennart Pettersson 2015 127
En glimt från Posten i Malung 1941 Posten Marianne Ekberg 2015 133
Albackens Vitgarveri Persson&Co Garveri Johnny och Inger Martinsson 2015 161
Fribaptistföreningen i Yttermalung 123 år Fribaptisterna Nisse Würth 2015 171
Falä häll ofalä hä e fråga Kåseri på mål Ingrid Dåhne 2015 205
Nô hö´ranâ fro sômmärn Kåseri på mål Ingrid Dåhne 2015 209
Hänt på Holen Hänt på Holen John-Christer Åhlander 2015 213
Tage Jonsson, en mångkunnig konstnärs historia Tage Jonsson Gunvor Jonsson 2016 7
Ett personporträtt av Poli Albin Poli Albin Nisse Würth 2016 15
Tage Jonsson, en barndomskamrat Tage Jonsson Britt Nils Eriksson 2016 27
Perlfiskare på Västerdalälven Pärlfiske Jan Kapla 2016 23
Bland kikkelarser oc päbeltuppor Blommor på mål Inger Döhl 2016 26
De satans missväxtåren på 1860-talet Missväxtår Gunnar Bergstedt 2016 45
Skinnmäster - en samisk arvtagare (??) Malungs historia P-O Trosell 2016 61
Släkthistoria från Danils i Grimsåker Per Danils Grimsåker John och Nils Danils 2016 93
Vi var barn i Malung före 1950 Malung före 1950 Studiecirkel 2016 108
Brev från Bishop Hill Emigration Roland Olsson 2016 137
Bengt-Karins grötskål Öje kapell Gubb Jan Stigsson 2016 142
Kotavlan och dess förlaga Pellpägården Mass Elisabet Larsson 2016 150
Albert Kåseri Busk Rut Jonsson 2016 153
Ân Niss Nils fro Väster Fôss Niss Nils V Fors Hans Frödin 2016 155
En gammal Opel Kåseri Stig Kihlström 2016 163
Stoppa enfalden - Bevara mångfalden Slåtteräng Ingela Källén 2016 174
Glimtar från min barndom under 40- och 50-tlen Malungsfors Sture Matsson 2016 176
Jakten på daslokan Dansbana Annie Gustavsson 2016 183
Te vänta… Kåseri på mål Ingrid Dåhne 2016 194
Vår-tsänning ô litä â'nnä Kåseri på mål Ingrid Dåhne 2016 199
Om rännkarlsrået, Myrslogar mm… Öje Gubb Torsten Halvarsson 2016 203
Hänt på Holen Hänt på Holen John-Christer Åhlander 2016 223
Malungs konstförening 75 Konstförening Gunvor Jonsson 2017 7
Judits resa Göllo Judit Persson B Nils Eriksson 2017 17
Förvånad upplever jag detta en dag Kåseri Busk Rut Jonsson 2017 23
Malungs sista kvarnbergsgubbar Kvarnsten Eskil Olsson 2017 24
Tur Halfvar Öje Gunnar Bergstedt 2017 40
Öje Villa Hånästet Nils Ingri 2017 56
Britta Carlsson minns Hånäset Hånäset Britta Carlsson 2017 77
Jofa ett Volvo Fritid företag Jofa Johnny Martinsson 2017 85
En exotisk upplevelse Kåseri Erik Wennerholm 2017 98
Yttermalungs tjärfabrik Tjärfabrik Nisse Würth 2017 103
Militärförbandsövning i Västerdalarna1946 Militärförbandsövning Inger Döhl 2017 121
Axplock av minnen från militärövning i hembyn Vallerås 1946 Militärförbandsövning Nisbel Sverre Hansson 2017 130
Vi var barn i Malung före 1950. Del 2 Malung före 1950 Studiecirkel 2017 132
Barnmorskorna Barnmorskorna Mass Elisabet Larsson 2017 159
Hollywood i Mobyn Niss Oskars villa Nirs Peter Nordin 2017 192
Oberörd är din nvandring genom livet Dikt Margot Sachitzki 2017 205
E möjlja å âllt mö'jläE möjlja å âllt mö'jläE möjlja å âllt mö'jläE möjlja å âllt mö'jläE möjlja å âllt mö'jläE möjlja å âllt mö'jläE möjlja å âllt mö'jläE möjlja å âllt mö'jläE möjlja å âllt mö'jläE möjlja å âllt mö'jläE möjlja å âllt mö'jläE möjlja å âllt mö'jläE möjlja å âllt mö'jlä Kåseri på mål Ingrid Dåhne 2017 206
Hänt på Holen Hänt på Holen John-Christer Åhlander 2017 213
Öje Fantasy Öje Gubb Jan Stigsson 2018 7
Flygolyckan 1949 Flygolycka Gunnar Bergstedt 2018 13
Fotbollsspelaren Vanco Vanco Markovski Gubb Jan Stigsson 2018 23
Ur glödande fragment Dikt Margot Sachitzki 2018 39
Nordiskt resekort Resekort Inger Döhl 2018 40
Vägunderhåll i Vallerås på 1920-talet Vallerås Inger Döhl 2018 42
Migration på 1700-talet Migration Lars Gunnar Larsson 2018 47
Konstnären Isaac Grünewalds död formade Öje-familjs livKonstnären Isaac Grünewalds död formade Öje-familjs livKonstnären Isaac Grünewalds död formade Öje-familjs livKonstnären Isaac Grünewalds död formade Öje-familjs livKonstnären Isaac Grünewalds död formade Öje-familjs livKonstnären Isaac Grünewalds död formade Öje-familjs livKonstnären Isaac Grünewalds död formade Öje-familjs livKonstnären Isaac Grünewalds död formade Öje-familjs livKonstnären Isaac Grünewalds död formade Öje-familjs livKonstnären Isaac Grünewalds död formade Öje-familjs livKonstnären Isaac Grünewalds död formade Öje-familjs livKonstnären Isaac Grünewalds död formade Öje-familjs livKonstnären Isaac Grünewalds död formade Öje-familjs liv Gubb Olov Persson Gubb Jan Stigsson 2018 75
Sjuksköterska och barnmorska Sjukvården Annie Gunnarsson 2018 88
Nedläggning av Malungs förlossnings- och BB-avdelning Sjukvården Annie Gunnarsson 2018 135
Bishop Hill Emigration Mass Elisabet Larsson 2018 145
Polisen i Malung 1950-2002 Polisen Björn Rosén 2018 153
Återinvigning av fornminnem.m. Avrättningsplats Annie Gunnarsson 2018 176
Ä`ttju´ls-vinter Kåseri på mål Ingrid Dåhne 2018 184
Hänt på Holen Hänt på Holen John-Christer Åhlander 2018 189
Malungs Hembygdsförening 100 år (1919-2019) Hembygdsföreningen Bente Mellquist- Danielsson 2019 7
Hur Skinnarebygd växer fram till en färdig bok Skinnarebygd Hampus Kurt Jonsson 2019 16
Årets bok är den 52:a i serien Skinnarebygd Hans Bohm 2019 21
En glömd kvinnas liv - Lisselola Karin Lisselola Karin Jere Markkanen, Eskil Olsson 2019 22
Torkstugor och torkplåtar i Vallerås Vallerås Inger Döhl 2019 34
Kärleken till hembygden. Backa Erik Eriksson i bilder och text Backa Erik Eriksson Hans Bohm 2019 38
Backa Erik Eriksson Backa Erik Eriksson Backa Anna och Inge Thorsson 2019 43
Vetenskapsmannen. Minnesord (1959) Backa Erik Eriksson Filip Hjulström 2019 48
En viking. Minnesord (1959) Backa Erik Eriksson Petrus Envall 2019 56
Spelmannen Backa Erik Backa Erik Eriksson Axel Hambreus 2019 64
An Hôtt Mass fro FôssAn Hôtt Mass fro FôssAn Hôtt Mass fro FôssAn Hôtt Mass fro FôssAn Hôtt Mass fro FôssAn Hôtt Mass fro FôssAn Hôtt Mass fro FôssAn Hôtt Mass fro FôssAn Hôtt Mass fro FôssAn Hôtt Mass fro FôssAn Hôtt Mass fro FôssAn Hôtt Mass fro Fôss Troskari Mats Olsson Hans Bohm 2019 68
När folket kom till Prästön Kyrkbåtsfärd Axel Hambraeus 2019 70
Hole gamla skolhus Hole Backa Erik Eriksson 2019 78
Backa Eriks skrifter Backa Erik Eriksson Hans Bohm 2019 80
Tre porträtt av skinnare Skinnare Hans Bohm 2019 82
Jofa-år med många ägarbyten Jofa Johnny och Inger Martinsson 2019 87
Malungs jordägares traktorrörelse Malungs jordägande socknemän Lars Henriksson 2019 106
Fro Västabâckan te Holsbyn- en resa på rätt sida älvenFro Västabâckan te Holsbyn- en resa på rätt sida älvenFro Västabâckan te Holsbyn- en resa på rätt sida älvenFro Västabâckan te Holsbyn- en resa på rätt sida älvenFro Västabâckan te Holsbyn- en resa på rätt sida älvenFro Västabâckan te Holsbyn- en resa på rätt sida älvenFro Västabâckan te Holsbyn- en resa på rätt sida älvenFro Västabâckan te Holsbyn- en resa på rätt sida älvenFro Västabâckan te Holsbyn- en resa på rätt sida älvenFro Västabâckan te Holsbyn- en resa på rätt sida älvenFro Västabâckan te Holsbyn- en resa på rätt sida älven Malungsfors-Hole Anna-Britta Henriksson 2019 113
Malungs Blomsterfond 90 år (1929-2019) Malungs Blomsterfond Anna-Britta Henriksson 2019 120
En gammal Harskarigård. Med smakprov ur en kommande bok Harskarigården, Yttermalung Nisse Würth 2019 126
En berättelse från Östra Fors om Lissola Marit och Lisskersti Halvar och om deras barn Lissola Marit och Lisskersti Halvar Viktor Nordkvist 2019 131
Riskittsmedernas fäbodstuga Riskittsmedernas fäbodstuga Gunnar Bergstedt 2019 146
Deras förfader stred med Drakulas storebror En släkthistoria från Öje Gubb Jan Stigsson 2019 161
Skogen är min hembygd Öje Linea Helmersson 2019 176
Siste skomakaren i byn Erik Josén Leif Hjalmarsson 2019 185
Böxassela - en sômmärdag i juliBöxassela - en sômmärdag i juliBöxassela - en sômmärdag i juliBöxassela - en sômmärdag i juliBöxassela - en sômmärdag i juliBöxassela - en sômmärdag i juliBöxassela - en sômmärdag i juliBöxassela - en sômmärdag i juliBöxassela - en sômmärdag i juliBöxassela - en sômmärdag i juliBöxassela - en sômmärdag i juli Kåseri på mål Ingrid Dåhne 2019 188
Byxångsselen - en sommardag i juli Kåseri Ingrid Dåhne 2019 190
Hänt på Holen, 2018 Hänt på Holen John-Christer Åhlander 2019 192
Styrelsen efter 21 mars 2019 Styrelsen
2019 197
MIF 1920-talet: första skinnarloppet. MIF tidig nöjesarrangör Malungs IF 100 år Daniel Henriksson 2020 6
MIF 1930-talet: Bror Eriksson OS-aktuell. Fotbollslaget avancerar Malungs IF 100 år Daniel Henriksson 2020 26
MIF 1940-talet: SM-guld i stav och skidor. Malungspojkar i EM Malungs IF 100 år Daniel Henriksson 2020 42
MIF 1950-talet: Silver-Bengt. SM-festen. Fotboillslaget till tvåan Malungs IF 100 år Daniel Henriksson 2020 68
MIF 1960-talet: Skinnarloppets nystart. Bästa fotbollsåret. Bingo! Malungs IF 100 år Daniel Henriksson 2020 92
Post-Olle pressade Särna-Hedlund Olov Lindkvist Gubb Jan Stigsson 2020 130
Myrvallen i Idbäck Idrott Göran Paulsson 2020 142
Ali Rezas långa färd från Iran till Ryavallen Invandring till Malung Ali Reza Shojaei 2020 150
Skol Olof Olsson i Vallerås Skol Olof Inger Döhl 2020 170
Örarbäckens skvaltkvarnar Kvarnar Back Karin Isaksson 2020 184
En fäbodbedrift från år 1917 Fäbodliv Gunnel Halvarsson 2020 236
Torvtäkter i Malungstrakten Torvtäkter Inger Döhl 2020 238
Trosmarit John vid Hallsjöviken Trosmarit John Johansson Annie Gunnarsson 2020 242
Rättelse till "En glömd kvinnas liv" Rättelse Jere Markkanen 2020 263
Bi'ln ô i' - o Ingrid minnsBi'ln ô i' - o Ingrid minnsBi'ln ô i' - o Ingrid minnsBi'ln ô i' - o Ingrid minnsBi'ln ô i' - o Ingrid minnsBi'ln ô i' - o Ingrid minnsBi'ln ô i' - o Ingrid minnsBi'ln ô i' - o Ingrid minnsBi'ln ô i' - o Ingrid minnsBi'ln ô i' - o Ingrid minns Kåseri på mål Ingrid Dåhne 2020 264
Hedersmedlemmar i föreningen Hedersmedlemmar Annie Gunnarsson 2020 268
Hänt på Holen 2019 Hänt på Holen Jörgen Danielsson 2020 275
Annonser och malungshistorier Malungshistorier
2020 280
MIF 1970-talet: 10.000 på Skinnarspelsloppet. Malungs marknad en succé Malungs IF 100 år Daniel Henriksson 2021 6
MIF 1980-talet: Fritzon JVM-segrare. Elitkval och ishall. Ny nöjessatsning Malungs IF 100 år Daniel Henriksson 2021 24
MIF 1990-talet: Malung dansar och ler. Vinkelboda rivs, nytt klubbhus Malungs IF 100 år Daniel Henriksson 2021 50
MIF 2000-talet: Rekord för Skinnarcupen. Dansbandsveckan bara växer Malungs IF 100 år Daniel Henriksson 2021 62
MIF 2010-talet: Stina Nilsson! 50.719 besök ny toppnotering. Fotbollshall Malungs IF 100 år Daniel Henriksson 2021 68
Anna Sofia - en annorlunda skoltid Skolliv på 1920-talet Mass Elisabet Larsson 2021 82
Björnjägaren Lloyd och storskallet vid Vansjön Björnjakt Göran Bergman 2021 102
Den okända sanningen om Tio i topp-kuppen Tio i topp Gubb Jan Stigson 2021 114
Något om Tällbyns Handels historia - och livet däromkring Tällbyns handel Kerstin Bröker Andersen 2021 127
Skogs- och kolarkojor i Gravbergets närhet Skogskojor kring Gravberget Inger Döhl 2021 136
Pandemier förr och nu - och hur Malung drabbades Pandemier Per Erik Willemark 2021 156
Farfars dokumentskrin en skattkista Christoffer Christoffersson Rolf Christoffersson 2021 160
Spruthus i Malung Brandkårernas föregångare Inger Döhl 2021 179
En äventyrlig friarfärd och om mycket annat Kåseri Georg Efraimsson 2021 194
Lokalföreningen för kvinnors rörträtt Kvinnors rösträtt Bente Mellquist Danielson 2021 203
Gråbergs Haralds bilder Gråbergs Harald Perssons foton Foto Gråbergs Harald 2021 211
I valet och kvalet - livet som valförättare Rösträttens utveckling Olle Tranberg 2021 220
Siso' e lí'vä Kåseri på mål Ingrid Dåhne 2021 234
Så´nt e livet Kåseri Ingrid Dåhne 2021 135
Hänt på Holen Hänt på Holen Jörgen Danielsson 2021 236
Annonser och malungshistorier Malungshistorier
2021 240
Julen hos länsman Blom vid förra sekelskiftet Julen vid förra sekelskiftet Selim Blom 2022 7
Julen hos länsman Blom vid förra sekelskiftet Länsman Blom Selim Blom 2022 7
Sagan om trollungen på Gnupen och himlageten Lybergsgnupen Gunnar Bergstedt 2022 12
Sagan om trollungen på Gnupen och himlageten Trollugnen och himlageten Gunnar Bergstedt 2022 12
Sportfiskeklubben Distans Malung Sportfiske Knut Göran Paulsson 2022 27
Sportfiskeklubben Distans Malung Arjon Knut Göran Paulsson 2022 27
Vägstämman i Malung gav Moberg bekymmer Vägen Rörbäcksnäs-Sörnäs Lars Moberg 2022 44
Vägstämman i Malung gav Moberg bekymmer Carl Moberg Lars Moberg 2022 44
Erik Larsson (1891-1922)- till minne av målaren Konstnären Erik Larsson Göran Bergman 2022 52
Erik Larsson - artikel ur "Julkladden" 1949 Konstnären Erik Larsson Back David Andersson 2022 55
Bybeskrivning av Mobyn: Stora Mon Norra Mon Lars-Gunnar Larsson 2022 60
Joskvarnleken - Låt som har letat sig ut i världen Noter text Hans Bohm 2022 97
Dansloken - festplats under flera hundra år Dansplats Olle Dahlin 2022 101
Mina minnen av Vasaloppet på 1960-talet Vasaloppet Per Erik Willemark 2022 104
Hemvärnsövning med oanade följder Hemvärnet Annie Gunnarsson 2022 113
Malungs Skogsbolag och avverkningsrätten Skogsbruk Mass Lars Henriksson 2022 116
Om en timmerdrivning och en "Björnjakt" 1883 Skogsbruk Skol Olof Olsson 2022 129
Om en timmerdrivning och en "Björnjakt" 1883 Björnjakt Skol Olof Olsson 2022 129
Den gamla torrfuran med välbevarad inskrift Inskription Inger Döhl 2022 132
Bäckar och vattendrag i Idbäck Idbäck Knut Göran PAulsson 2022 134
Floran förr i tiden i Lömbergets fäbodar Lömbergets fäbodar Lars Efraimsson 2022 149
Floran förr i tiden i Lömbergets fäbodar Floran i Lömberget Lars Efraimsson 2022 149
Om fäbodlivet i Skinnarebygd Fäbodar i Malung Hans Bohm 2022 156
Kusliga händelser och oförklarligheter Åtjärnsberget Georg Efraimsson 2022 160
Kusliga händelser och oförklarligheter Lömberget Georg Efraimsson 2022 160
En sômmôr fö e sälikôllâ dâ ve LybärjäEn sômmôr fö e sälikôllâ dâ ve LybärjäEn sômmôr fö e sälikôllâ dâ ve LybärjäEn sômmôr fö e sälikôllâ dâ ve LybärjäEn sômmôr fö e sälikôllâ dâ ve LybärjäEn sômmôr fö e sälikôllâ dâ ve LybärjäEn sômmôr fö e sälikôllâ dâ ve Lybärjä Fäbodlivet vid Lyberget, på mål Erik Göransson 2022 163
En sommar för en fäbodkulla vid Lyberget Fäbodlivet vid Lyberget Erik Göransson och Ingrid Dåhne 2022 170
Björnjägaren Lloyd del 2 - Lloydstubben Lloydstubben Göran Bergman 2022 177
Björnjägaren Lloyd del 2 - Vådaskottet Vådaskjutning Göran Bergman 2022 180
Lloydvisan Noter text Göran Bergman 2022 197
Trefaldighetskällor - urgamla kultplatser Kultplats Inger Döhl 2022 202
Hänt på bygden Malungshistorier
2022 209
Leif Rygg och vänskapen mellan Malung och Voss Vänortsutbyte Hans Bohm 2022 210
Leif Rygg och vänskapen mellan Malung och Voss Malungs Spelmanslag, Malungskören Hans Bohm 2022 210
På brudlapu i Voss - med 200 gäster Storbröllop i Norge Anna Brita Andersson 2022 220
Ôm stofilär ô profilär fro FôssÔm stofilär ô profilär fro FôssÔm stofilär ô profilär fro FôssÔm stofilär ô profilär fro FôssÔm stofilär ô profilär fro FôssÔm stofilär ô profilär fro Fôss Dikt på mål Viktor Nordkvist 2022 223
Ânnä va ä för i värl'nÂnnä va ä för i värl'nÂnnä va ä för i värl'nÂnnä va ä för i värl'nÂnnä va ä för i värl'nÂnnä va ä för i värl'n Kåseri på mål Ingrid Dåhne 2022 230
Annat var det förr Kåseri Ingrid Dåhne 2022 232
Hänt på Holen Hänt på Holen Jörgen Danielsson 2022 234
Malungs hembygdsförening 2022, Styrelse Styrelsen
2022 239
MT:s arkiv med gamla tidningar - en guldgruva MT Tidningsarkiv Hans Bohm 2022 240
Annonser och malungshistorier Malungshistorier
2022 244
Malung - Bandymetropolen Bandy Gubb Jan Stigsson 2023 8
Timmerhus och byggnadsskick i Öje Timmerhus Näs Olle Tranberg 2023 72
Timmerhus och byggnadsskick i Öje Öje Näs Olle Tranberg 2023 72
Lite om Nissjers Ernst och hans dotter Brita Nissjers Ernst Mass Lars Henriksson 2023 83
Lite om Nissjers Ernst och hans dotter Brita Brita Persson Mass Lars Henriksson 2023 83
Mitt minne av Mass Elisabet Mass Elisabet Anna-Britta Henriksson 2023 91
Så mins jag Mass Elisabet Mass Elisabet Inger Döhl 2023 94
Förteckning över Mass Elisabet Larssons artiklar i Skinnarebygd och andra publikationer Mass Elisabet
2023 96
Levnadsöden på finnmaken, min kära far och min kära mor Finnmarken Svea Svensson 2023 97
På ålderdomshemmet Lugnet åren 1954-1961 Lugnet Svea Svensson 2023 107
Bland fina och farliga växter i Öje Botanik Pell Algot Eriksson 2023 115
Bland fina och farliga växter i Öje Öje Pell Algot Eriksson 2023 115
Tema: Niss Hjalmar Skapade "Skinnarebygd" Skinnarebygd
2023 119
Niss Hjalmar Matsson - en kort biografi Niss Hjalmar Matsson Britta Jonell Ericsson 2023 120
Furuland om kulturen och landsbygdens roll Niss Hjalmar Matsson Gunnar Furuland 2023 124
"En av de finaste folklivstidskrifterna" Niss Hjalmar Matsson Alf Åberg 2023 127
Minnesrik sommar på Gammelgården Niss Hjalmar Matsson Lars-Gunnar Larsson 2023 129
Lisskvarnen i Öje behöver rustas upp Niss Hjalmar Matsson Rune Ohlén 2023 131
Lisskvarnen i Öje behöver rustas upp Kvarnar Rune Ohlén 2023 131
Lisskvarnen i Öje behöver rustas upp Öje Rune Ohlén 2023 131
Något om Västerdalarbas ortnamn Ortnamn Niss Hjalmar Matsson 2023 134
Några intressanta ortnamn i Transtrand Ortnamn Niss Hjalmar Matsson 2023 141
Några intressanta ortnamn i Transtrand Transtrand Niss Hjalmar Matsson 2023 141
Några ortnamn i och vid en Limasjö Ortnamn Niss Hjalmar Matsson 2023 148
Några ortnamn i och vid en Limasjö Hässjön Niss Hjalmar Matsson 2023 148
Niss Hjalmar Matsson i arkiv och skrifter Arkivförteckning
2023 162
Niss Hjalmar Matsson i Skinnarebygd Register
2023 165
Stenvalvbroar Sundsbron i Tyngsjö
2023 166
Stenvalvbroar Bron över Smäckan vid kyrkan
2023 166
Västerdalingen - rn dikt av Gunnar Furuland "Hä sitt' int' fast, hä vänt' si full, i får full Sjå! Dikt Gunnar Furuland 2023 167
Malung för 75 år sedan. Så var det i Skinnarland Skinnindustri Hans Bohm 2023 168
Korna i malung får vika för symaskinen Skinnindustri Arvid Persson 2023 169
När jag spelade in i Malung och Lima Folkmusik Gunnar Ternhag 2023 175
Radions inspelning i Malung 1949 Folkmusik Arvid Persson 2023 188
Folkdanslagets storresa till Vejle i Danmark 1936 Reseskildring Sven Bohm 2023 191
Folkdanslagets storresa till Vejle i Danmark 1936 Folkdanslaget Sven Bohm 2023 191
Folkdanslagets storresa till Vejle i Danmark 1936 Spelmanslaget Sven Bohm 2023 191
I selen för sälen - om Inge Persson, fotograf Inge Persson Leif Forslund 2023 210
En utvandrare från Vallerås Erik Nordvall Inger Döhl 2023 221
En utvandrare från Vallerås Vallerås Inger Döhl 2023 221
En utvandrare från Vallerås Utvandring Inger Döhl 2023 221
Gläntan i Skogen Växtskådning Lars Efraimsson 2023 227
Utsjövalla - ett kvarnrikt vattendrag Kvarnar Göran Bergman 2023 230
Utsjövalla - ett kvarnrikt vattendrag Utsjövalla Göran Bergman 2023 230
Fakta: Strå -malning-bakning Malning Kjell Daniell 2023 244
Fakta: Strå -malning-bakning Brödbakning Kjell Danell 2023 244
Fakta tunnbrödbakning Tunbrödbakning Kjell Danell 2023 248
Skolsköterska i Malung 1977 - 2001 Skolhälsovård Annie Gunnarsson 2023 250
Så fick Malung sin ungdomsmottagning Ungdomsmottagning Annie Gunnarsson 2023 292
Yttermalungs skol- och folkbad Badstuga Bente Mellquist Danielsson 2023 295
Yttermalungs skol- och folkbad Yttermalung Bente Mellquist Danielsson 2023 295
Bybastun i Öje var först i Västerdalarna Bastubad Gunnar Furuland 2023 206
Bybastun i Öje var först i Västerdalarna Öje Gunnar Furuland 2023 206
Släktforskning i Malungs socken Släktforskning Tôris Alf OlssonTôris Alf Olsson 2023 311
Byskollärare Pellanna Pers fostrargärning på 1800-talet Byskollärare Erik Sohlin 2023 312
Bytidningen för Idbäck och Rommarheden Bytidning Göran Paulsson 2023 316
Bytidningen för Idbäck och Rommarheden Idbäck Göran Paulsson 2023 316
Bytidningen för Idbäck och Rommarheden Rommarheden Göran Paulsson 2023 316
Sô fä'kktut ä a vorrt…Sô fä'kktut ä a vorrt… Kåseri på mål Ingrid Dåhne 2023 317
Sô fä'kktut ä a vorrt…Sô fä'kktut ä a vorrt… Kåseri på svenska Ingrid Dåhne 2023 319
No bjer ä å… Kåseri på mål Karin Elfström 2023 320
No bjer ä å… Kåseri på svenska Karin Elfström 2023 322
Hänt på Holen Hänt på Holen Jörgen Danielsson 2023 324
Malungs hembygdsförening 2023 Styrelsen
2023 327
Byöknamn Byöknamn Målar/Eli Lennart Johansson, 2023 328
Annonser och Malungshistorier Annonser
2023 329